VARFÖR?


När man planterar en klematis på hösten vinner man mycket. Etableringsfasen hos en planta är viktig, och genom att plantera på hösten optimeras chanserna för att plantan ska klara sig.

HUR?


När du planterar en klematis på hösten har plantan vuxit klart för säsongen och redan blommat. Då kan den lägga all energi på att etablera rotsystemet i stället för att utvecka bladverk och blommor. På så sätt är plantan bättre rustad för kall vinter, och börjar växa tidigare på våren.

NÄR?


Du kan plantera klematis enda fram till att tjälen kommer i marken.